Barnehagerute 2020-21

Giske oppvekstsenter barnehage og Vigra barnehage

Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske.

Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

  Merknader Barnehagen er stengd

2020

Juli Sommarstengt veke 29, 30 og 31 Sommarstengt 13. - 31. juli
August Mandag 3. august: Oppstart nytt barnehageår Torsdag og fredag 13. og 14. august stengt grunna studiedagar.
September    
Oktober Skulane har haustferie 5. - 9. oktober.
Barnehagane har ope i haustferien.
Fredag 23. oktober stengt grunna studiedag.
November    
Desember Romjula: Stengt 24. - 31. desember stengt.

2021

Januar Første dag etter nyttår er tysdag 5. januar.

1. januar: Stengt pga. helgedag.
4. januar: Steng pga studiedag.

Februar Skulane har vinterferie 22. februar - 26. februar.
Barnehagane er opne i vinterferien.
 
Mars Påske: Stengt i påskeveka. 29. - 31. mars stengt.
April Påske: 1. - 5. april 1. - 5. april stengt grunna påske.
Mai Stengt barnehage 13., 14, 17. og 24. mai

13., 17. og 24. mai stengt grunna helgedag.  Mandag 14. mai stengt grunna studiedag.

Juni Siste skuledag fredag 18. juni.  
Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30. Sommarstengt 12. - 30. juli.
August Første dag i barnehageåret er måndag 2. august.  
Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske.

Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.