Barnehagerute 2019-20

Giske oppvekstsenter barnehage og Vigra barnehage

Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske. Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

  Merknader Barnehagen er stengd

2019

Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30 Sommarstengt 8. - 26. juli
August Torsdag 1. august: Oppstart nytt barnehageår Torsdag - fredag 15. -  16. august stengt grunna studiedagar
September    
Oktober Skulane har haustferie 7. - 11. oktober.
Barnehagane har ope i haustferien.
 
November    
Desember Romjula: Ein av dei to kommunale barnehagane har ope etter påmelding. 24., 25. og 26. desember stengt.

2020

Januar Første dag etter nyttår er mandag 6. januar

1. januar: Stengt pga. helgedag
2. januar: Stengt pga. studiedag    3. januar: Steng pga studiedag

Februar Skulane har vinterferie 17. februar - 21. februar.
Barnehagane er opne i vinterferien.
 
Mars    
April Påske: 6. - 13. april 6. - 13. april stengt grunna påske
Mai Stengt barnehage 1. mai, 21. og 22. mai

1. mai stengt grunna helgedag  Fredag 22. mai stengt grunna studiedag

Juni Siste skuledag fredag 19. juni 1. juni stengt grunna pinse
Juli Sommarstengt veke 29, 30 og 31 Sommarstengt 13. - 31. juli
August Første dag i barnehageåret er måndag 3. august