Barnehagerute 2021-22

Giske og Vigra barnehage
Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske.

Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

  Merknader Barnehagen er stengd

2021

Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30 Sommarstengt 12. - 30. juli
August Måndag 2. august: Oppstart nytt barnehageår Måndag, tysdag og onsdag 16., 17. og 18. august stengt grunna studiedagar.
September    
Oktober Skulane har haustferie 11. - 15. oktober.
Barnehagane har ope i haustferien.
 
November    
Desember Romjula: Stengt 24. - 31. desember stengt.

2022

Januar Første dag etter nyttår er tysdag 4. januar

1. og 2. januar: Stengt pga helgedag

3. januar stengt pga studiedag

Februar Skulane har vinterferie 21. februar - 25. februar.
Barnehagane er opne i vinterferien.
 
Mars    
April

Påske: Stengt i påskeveka.

Påske: 14. - 18. april

11. - 13. april. stengt

14. - 18. april stengt grunna påske

Mai Stengt barnehage 17. , 26. og 27. mai

17. og 26. mai: Stengt grunna helgedag  Fredag 27. mai stengt grunna studiedag

Juni

Pinse: 6. juni

Siste skuledag torsdag 23. juni.

6. juni stengt grunna helgedag
Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30. Sommarstengt 11. - 29. juli
August Første dag i barnehageåret er måndag 1. august.  
Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske. Det blir i tillegg lagt inn ein studiedag til, denne varslas det om direkte frå barnehagane.

Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

Viktige lenker

Ukraina