Barnehagerute 2018-19

Giske oppvekstsenter barnehage og Vigra barnehage

Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske. Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

  Merknader Barnehagen er stengd

2018

Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30 Sommarstengt 9. - 27. juli
August Onsdag 15. august: Oppstart nytt barnehageår Måndag - onsdag 13. -  15. august stengt grunna studiedagar
September    
Oktober Skulane har haustferie 8. - 12. oktober.
Barnehagane har ope i haustferien.
 
November    
Desember Romjula: Ein av dei to kommunale barnehagane har ope etter påmelding 24., 25. og 26. desember stengt.

2019

Januar Første dag etter nyttår er torsdag 3. januar

1. januar: Stengt pga. helgedag
2. januar: Stengt pga. studiedag

Februar Skulane har vinterferie veke 9: 25. februar - 1. mars
Barnehagane er opne i vinterferien
 
Mars    
April Påske: 17. - 22. april
Ope etter påmelding 15. og 16. april
16. april er barnehagen open til kl. 12.00
16. april stengt frå klokka 12.00
17. - 22. april stengt grunna påske
Mai Stengt barnehage 1. mai, 17. mai, 30. og 31. mai Fredag 31. mai stengt grunna studiedag
Juni Siste skuledag fredag 21. juni 10. juni stengt grunna pinse
Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30 Sommarstengt 8. - 26. juli
August Første dag i barnehageåret er tysdag 15. august 15. august, oppstart nytt barnehageår