Barnehagerute 2023 - 2024

Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske kommune, Vigra og Giske barnehage. Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

Barnehagerute
Månad / år Merknadar Barnehagen er stengd
Juli 2023 Sommarstengt veke 28,29 og 30 Sommarstengt 10. - 30. juli
August 2023 Tysdag 1. august oppstart nytt barnehageår Måndag 14. - tysdag 15. august stengt grunna studiedagar.
September 2023
Oktober 2023 Skulane har haustferie i veke 41. Barnehagane har ope i haustferien.
November 2023
Desember 2023 Romjula: Stengt Stengt 27., 28. og 29. desember
Januar 2024 Første dag etter nyttår er onsdag 3. januar 2. januar stengt grunna planleggingsdag
Februar 2024 Skulane har vinterferie i veke 8. Barnehagane har ope i vinterferien.
Mars 2024 Påske: Stengt i påskeveka. Stengt måndag 25. mars til og med måndag 1. april.
April 2024
Mai 2024 1., 9., 17., 20. mai stengt. 10. mai stengt grunna planleggingsdag.
Juni 2024 Siste skuledag fredag 21. juni 14. juni stengt grunna planleggingsdag
Juli 2024 Sommarstengt veke 28, 29, 30 Sommarstengt 8. juli til og med 26. juli.
August 2024 1. august, oppstart nytt barnehageår.

Artikkelliste