Barnehagerute 2022-23

Giske og Vigra barnehage
Barnehageruta gjeld kommunale barnehagar i Giske. Det blir i tillegg lagt inn ein studiedag til, denne varslas det om direkte frå barnehagane.

Dei private barnehagane kan ha avvik frå dette oppsettet. Sjå informasjon på den enkelte barnehagen sine heimesider.

  Merknader Barnehagen er stengd

2022

Juli

Sommarstengt veke 28, 29 og 30

Sommarstengt 11. - 31. juli
August Måndag 1. august: Oppstart nytt barnehageår

Måndag - tysdag 15. - 16. august stengt grunna studiedagar.

September  

Giske barnehage: Stengt torsdag 1. September

Vigra barnehage: Stengt fredag 2. September

Oktober

Skulane har haustferie 10. til 14.oktober.

Barnehagane har ope i haustferien.  

 
November    
Desember Romjula: Stengt 24. - 31. desember stengt.

2023

Januar Første dag etter nyttår er måndag 2. januar. 

 

Februar

Skulane har vinterferie 20. til 24.februar.

Barnehagane har ope i vinterferien.
 
Mars    
April

Påske: Stengt i påskeveka.

 

3. – 5. april stengt.

6. – 10. april stengt grunna påske

Mai

Stengt barnehage. 1., 17., 18., 19. og 29. mai.

1., 17.og 18. mai stengt grunna høgtidsdag.

Fredag 19. mai stengt grunna studiedag.

Måndag 29. mai stengt grunna pinse.

Juni

Siste skuledag torsdag 22. juni.

 
Juli Sommarstengt veke 28, 29 og 30. Sommarstengt 10. - 30. juli
August Første dag i barnehageåret er tysdag 1. august.