Barnehagar i Giske

Giske kommune har åtte barnehagar - to kommunale og seks private.

.