Sal-, skjenke- og serveringsløyve

Butikkar som skal selje øl må ha salsløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1.

Restaurantar, kaféar og liknande som skal servere mat må ha serveringsløyve.

Den som driv ein serveringsstad der det blir servert alkohol må ha både serveringsløyve og skjenkeløyve som kommunen gjev etter søknad.

Det er krav om kunnskapsprøve for dagleg leiarar, styrarar og avløysarar.


Lovverk:

Alkohollova.

Alkoholforskrifta.

Serveringslova.

Bokføringsforskrifta.
 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Giske kommune 2022-2028 (PDF, 355 kB)

 

2023 gebyr og betalingssatsar: