Sal-, skjenke- og serveringsløyve

Butikkar som skal selje øl må ha salsløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1.

Restaurantar, kaféar og liknande som skal servere mat må ha serveringsløyve.

Den som driv ein serveringsstad der det blir servert alkohol må ha både serveringsløyve og skjenkeløyve som kommunen gjev etter søknad.

Det er krav om kunnskapsprøve for dagleg leiarar, styrarar og avløysarar.


Lovverk:

Alkohollova.

Alkoholforskrifta.

Serveringslova.

Bokføringsforskrifta.

Alkoholpolitiske retningsliner for Giske 2015-19  (PDF, 990 kB)
 

2022 gebyr og betalingssatsar: