Går de med gifteplanar?

Går du og din kjære med bryllaupsplanar?

Sommaren er høgsesong for vigslar og her i Giske har vi ulike tilbod.

Bekkelaget og Ormøy menighet

 

 

Går du og din kjære med bryllaupsplanar?

Sommaren er høgsesong for vigslar. I Giske har vi flotte kyrkjebygg som er populære hos mange gifteklare par.  Kyrkjeleg vigsel gir ei flott ramme til ei stor og viktig hending. 

Har de av ulike grunnar ynskje om borgarleg vigsel i kommunen, står vi klare til det. Kommunen har fast vigselsdag fredagar, og seremonien skjer på rådhuset. 

Ordføraren kan likevel stille til vigsel også andre stadar og til andre tider, etter ynskje. Dette vurderast i kvart enkelt høve. Kanskje de vil gifte dykk ute i friluft?

Ta kontakt med servicekontoret for bestilling. 

 

For ytterlegare informasjon, sjå kommunen si nettside. Informasjon om vigsel

Artikkelliste