Idrett

Idrettsaktiviteten i Giske kommune skjer hovudsakleg i regi av dei mange og ulike idrettslaga. Gymsalane på dei ulike skulane blir mykje brukt av lag og organisasjonar. Giske kommune eig to idrettshallar: Giske kommunale idrettshall og Vigrahallen.

Kommunen deler årleg ut kulturmidlar til bl.a. idretten. Kultur bidreg også med råd og rettleiing til søknad om spelemidlar.