Vigrahallen

Vigrahallen vart bygd i 2012 - 13 gjennom eit samarbeid mellom Giske kommune og frivillige krefter lokalt på Vigra inkl. Vigra IL. Hallen består av fotballdel (7er-bane kunstgras og 60 meters løpebane), handballdel og fellesdel med 4 garderober, kjøkken og vestibyle.

Spørsmål om lån av hallen rettast til dagleg leiar Jan Petter Meberg, tlf 916 68 010, eventuelt på e-post

Treningstider i hallen blir utlyste og fordelte av Giske kommune ein gong i året, før skulestart i august.

Vigrahallen har eiga gruppe på Facebook.