Giske kommunale idrettshall

Giske kommunale idrettshall stod ferdig i 1983 og har vore til stor glede og nytte sidan då. Hallen består av stor handballbane med seks garderober, eit mindre kjøkken, møterom, vestibyle m.m.

Spørsmål om lån av hallen rettast til IL Valder v/ Jeanette Giske Hjelle, tlf 95168036, eventuelt på e-post.

Treningstider i hallen blir utlyste på vårparten og fordelte av Giske kommune ein gong i året, typisk før skulestart i august.