Høyring av forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

For å meir rettferdig fordele gebyr for områda regulering, byggesak, delesak, oppmåling og eigarseksjonering, er det naudsynt å vedta ei ny gebyrforskrift. Giske kommune har samarbeida med Envidan AS om å utarbeide forslaget. Vi viser til vedlegga nederst i denne teksten for utgreiande informasjon. 

Frist for å komme med uttalingar til høyringa er satt til 2. november kl. 12:00. 

Giske kommune - Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan (PDF, 658 kB)

Giske kommune - Forskrift om gebyr for private planar byggje- og delesakshandsaming oppmåling og seksjonering (PDF, 636 kB)

Viktige lenker

Ukraina