Status Giske kommune

Giske kommune har fått melding om to nye personar som har testa positivt. I tillegg har eit barn som går i Gnist-barnehagen på Sætra testa positivt på hurtigtest.

 

To hussstandsmedlemmar knytt til utbrotet på restaurant Toldboden i Ålesund har testa positivt på test som vart tatt 3. mai.

 

Giske kommune har fått bekrefta åtte nye positive testar i samband med smitteutbrotet blant tilsette på Subsea 7 på Vigra. 

 

Totalt ni personar som er knytt til bedrifta Subsea 7 på Vigra har testa positivt.

 

Ein person har avgitt positiv koronatest, og ein annan har testa positivt på hurtigtest.

 

Det er meldt om to nye smitta i Giske kommune. Begge har milde symptom.

 

Eit tilfelle av det indiske-muterte korona-viruset er oppdaga i Giske kommune.

 

Det er meldt om ein ny smitta, også denne knytt til Toldboden i Ålesund. Det er ikkje registrert nærkontaktar i lokalbefolkninga i Giske i dette tilfellet.

 

 

To personar har testa positivt. Smitten er knytta til utbrotet i Ålesund på Toldboden.

 

Det er meldt om ein ny positiv koronatest i Giske kommune søndag ettermiddag.