Har du nyoppstått luftvegssymptomer? Oppdatert flytskjema.

Folkehelseinstituttet har oppdatert flytskjema for nyoppstått luftvegssymptomer.