Barn som blir sjuke skal framleis halde seg heime dei fyrste dagane – også dei som tester negativt på hurtigtest

Vis omsyn til andre – hald barnet heime dei fyrste dagane når dei blir sjuke med forkjølings- eller influensasymptom, minner kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen om.

 

Barn som får nyoppståtte symptom på forkjøling eller influensa må framleis vere heime. Dette er viktig for å unngå at dei smittar andre i skulen og barnehagen.

Sjølv om barnet tester negativt på hurtigtest skal ein vere heime dei fyrste dagane.

Når barna er i betring og berre har litt restsymptom kan dei kome attende i skule og barnehage. Dette vil ofte ta 1-2 dagar.

Vi er bekymra for at det kan bli mykje smitte med både koronavirus, RS-virus, influensavirus og andre virus no utover hausten og vinteren, sei Anne-Line Sommerdalen.

Ofte er ein mest smittsam dei fyrste dagane når ein blir sjuk.

Barn som berre har rennande nase kan gå i barnehage og skule.

Barn som har kroniske plager kan gå i barnehage og skule, det er ved nyoppståtte symptom det er viktig å halde seg heime.

 

Meir informasjon kan de finner her:

Barn og ungdom - FHI

 

Flytskjema med råd om kva ein skal gjere når ein får nyoppståtte luftvegssymptom:

Flytskjema ved nyoppståtte symptom - FHI