Balansegrupper våren 2022

Kvardagsrehabilitering

Då er balansegruppene for våren 2022 avslutta. Gruppene har gått over 12 veker med oppmøte ein dag per veke.

Balansegruppe våren 2022  

Fokuset har vore å betre styrke og balanse for å meistre kvardagslege gjeremål lettare. Deltakarane har vist god innsats, alle har vist betring, og vi har hatt kjekke veker saman.

Takk for 12 effektive veker!

Det blir arrangert ny balansegruppe til hausten 2022. Ta kontakt om interesse allereie no.

Kvardagsrehabiliteringa i Giske kommune (link)

Helle Røkke
Ergoterapeut
41702361

Viktige lenker

Ukraina