Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering

 

Kvardagsrehabilitering er rehabilitering og førebygging i brukaren sin eigen heim og nærmiljø, der målsettinga er auka livskvalitet og eigenmeistring. Fokuset er trening i daglege gjeremål. Kvardagsrehabilitering er ei intensiv og tidsavgrensa teneste som er gratis. 

KVR er eit tverrfagleg team som består av fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpepleier.  Vi føretek ei kartlegging, og det blir i samarbeid med deg utarbeida en plan for å oppnå måla du setter deg. 

Målgruppe:

  • Du som ynskjer å vere aktiv og bu heime
  • Du som er motivert til å klare deg sjølv
  • Du som opplever ein reduksjon i funksjonsnivå, eller har risiko for å miste funksjon
  • Du som opplever utfordringar i kvardagen etter sjukdom/skade

For mer informasjon om kvardagsrehabiliteringen ta kontakt. 

 

                                                        Balansegruppe

Balansegruppa er eit tilbod til deg som bur heime og ønsker å vedlikeholde eller styrke funksjonsnivået. Øvelsene som blir gjennomført er overførbare til kvardagen og kan tilpasses ulike nivå. Målet er at den enkelte blir sterkere og stødigare.

Målgruppe: 

  • Du må være motivert for å delta i gruppe
  • Du må bo heime
  • Bør delta tilnærmet hele perioden

Vi har tilbud om både innendørs- og utendørs gruppe. 

Pris for 10 ganger: 750 kr 

For mer informasjon om balansegruppene ta kontakt.

 

Bilde av godt voksne folk på treningssenter - Klikk for stort bilete

Åse Haram Roald

Hjelpepleiar

ase.kristin.haram.roald@giske.kommune.no

tlf 91538912

 

Helle Røkke

Ergoterapeut

helle.rokke@giske.kommune.no

tlf 41702361

Kontaktinformasjon

Helle Røkke
E-post
Mobil 41 70 23 61
Åse Kristin Haram Roald
E-post
Mobil 91 53 89 12
Gitte Myklebust
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 95 99 08 38

Kart