Sunnmøre Friluftsråd

Sunnmøre friluftsråd er eit kommunalt oppgåvefellesskap. Deltakarkommunane vel medlem og varamedlem for eitt år om gongen. For året 2021/2022 er Jan Ove Skodje styrerepresentane for Giske kommune med Louise Kristin Haahjem som vara.

For meir informasjon, møtebøker, møtekalender m.m, sjå rådet sine heimesider: Sunnmøre friluftsråd