Vibeke er barn- og unges representant

Pedagogisk rådgjevar barnehage, Vibeke Solbak, er tildelt oppgåva som barn- og unges representant i Giske kommune. 

 

Barn- og unges representant skal blant anna bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

Barn og unge sin representant - Hovedportal (giske.kommune.no)