Kunngjeringar/høyringar

Her kjem kunngjeringar og høyringar

Brødtekst og lenkjer kjem her

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.