Innsyn faktura

Vil du sjekke fakturaene dine frå Giske kommune eller søke utsetjing av ei rekning? Då kan du gjere det enkelt sjølv.

Som innbyggjar i Giske kommune kan du enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsettelse i 14 dagar.

Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter vil bli tillagt og utrekna frå opprinneleg forfallsdato.

Filmane under gjev ein god innføring i korleis du går fram for å få innsyn i faktura og søke om betalingsutsettelse.

Innsyn får du enkelt ved å logge deg inn på Min side.