Innsyn faktura

Vil du sjekke fakturaene dine frå Giske kommune eller søke utsetjing av ei rekning? Då kan du gjere det enkelt sjølv.

Vil du sjekke fakturaene dine frå Giske kommune eller søke utsetjing av ei rekning?

Som innbyggjar i Giske kommune kan du enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsettelse i 14 dagar.

Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter vil bli tillagt og utrekna frå opprinneleg forfallsdato.

Filmane under gjev ein god innføring i korleis du går fram for å få innsyn i faktura og søke om betalingsutsettelse.

Fakturainnsyn Betalingsutsettelse