"Tilskuddsportalen" for lag og organisasjonar

Innlogging i "tilskuddsportalen"

"Tilskuddsportalen" er eit nettbasert verktøy for å finne fram i jungelen av private og offentlege tilskotsordningar. Giske kommune tilbyr frivillige lag og organisasjonar heimehøyrande i Giske kommune å nytte denne tenesta gratis. Her kan du registrere laget du representerer. Du må oppgi namn og ei gyldig e-post adresse.

"Tilskuddsportalen" gir også laget ditt:

  • tilgang til ei kommunikasjonsplattform som kan nyttast både internt i laget, på tvers av lag og mellom kommunen og dei ulike laga.
  • mulegheit for å abonnere på nyheitsbrev med nyttige råd og tips. 

De treng eit organisasjonsnummer. Dette får de ved registrering i Frivillighetsregisteret.

Skal du søkje kommunale kulturmidlar, kan du gjere det elektronisk her. Dette blir publisert i februar / mars kvart år, og med søknadsfrist rundt 1. april.