MOT - Giske lokalsamfunn med MOT

MOT utviklar robust ungdom - som inkluderer alle!

MOT er ein ungdoms- og samfunnsbyggar som styrkar ungdom si bevisstheit og MOT til å leve, til å bry seg og til å seie nei. Eit nei er eit ja til noko som er betre og meir positivt.

MOT si nettside

MOT på Facebook.

MOT-teamet er coachane Kay Amund Vartdal og Lydia Therese Blindheim, MOT-inspirator Sindre Røsvik og kontaktperson Frode Elias Synnes. I tillegg kjem fleire samarbeidspartar, f.eks. dei 8 - 10 ungdommane som kvart år blir skulerte som Unge MOTivatorar, og Unge leiarar med MOT: Alexandra Sjåholm, Ann Kristin Longva og Hannah Tornes. Unge MOTivatorar og Unge leiarar med MOT skal vere ein rollemodell og godt forbilde for andre.