Informasjon til tilvisar

 

Vi får ein del tilvisingar frå fastlege og andre. Alle tilvisingar blir vurdert i inntaksteam vekentleg. Pasienten sin helsetilstand blir først og fremst vurdert ut frå opplysingane i tilvisinga, og difor er det viktig at denne inneheld relevante opplysingar om sjukehistorie, symptom, og forsøk på behandling.

Sjekkliste for tilvising:

 • Aktuelle symptom
 • Aktuell funksjonsskildring 
 • Aktuelle kartleggingar/testar (eksempelvis MADRS)
 • Kontakt med andre instanser
 • Tidlegare psykiske helseplager og behandling
 • Somatisk status 
 • Medisinar med dato for siste endringar
 • Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengigheit 
 • Omsorg for barn og alder på desse
 • Nettverk 
 • Pasienten sin motivasjon for behandling

 

Informasjon om Psykisk helse og rustenesta: skriv ut (PDF, 59 kB)

Informasjon om Rask psykisk helsehjelp: skriv ut (PDF, 76 kB)

 

Kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 900 59 100

Adresse: Rådhuset i Giske

Postadresse: Valderhaug 5, 6050 Valderøy