Løkevegen bufellesskap

Løkevegen Bufellesskap er eit bufellesskap for personer med utfordringer innan psykisk helse og rus.

Bufellesskapet har 10 leiligheter inkl. 2 korttidsleiligheter. Sentralt i bygget har vi fellesareal som blir nytta til sosiale aktiviteter. Her er eit skjerma uteområde mellom bygningane med utsikt til sjøen og Ålesund.

Telefonnummer Løkevegen bufelleskap: 95 03 12 95

Avdelingsleiar: Kristine Finnøy, 90 93 52 79

 

Løkevegen

Litt om tilbodet:

Heildøgnbemanning

Personale med vidareutdanning i psykiatri og rus

Vi arbeider tverrfaglig

Fokus på miljøterapi og rehabilitering

Individuelle vedtak på teneste

Korttidsopphald og langtidsleige

Kort vei til butikk og friluftsområde.

For å søke om tenester frå Løkevegen, må du søke gjennom Tildelingskontoret.