Løkevegen bufellesskap

Løkevegen Bufellesskap er eit bufellesskap for personer med utfordringer innan psykisk helse og rus.

Bufellesskapet har 10 leiligheter inkl. 2 korttidsleiligheter. Sentralt i bygget har vi fellesareal som blir nytta til sosiale aktiviteter. Her er eit skjerma uteområde mellom bygningane med utsikt til sjøen og Ålesund.

Telefonnummer:

  • Løkevegen bufelleskap: 95 03 12 95
  • Avdelingsleiar: Kristine Finnøy, 90 93 52 79
Bilde av løkevegen bufellesskap - Klikk for stort bilete

 

Litt om tilbodet

  • Heildøgnbemanning
  • Personale med vidareutdanning i psykiatri og rus
  • Vi arbeider tverrfaglig
  • Fokus på miljøterapi og rehabilitering
  • Individuelle vedtak på teneste
  • Korttidsopphald og langtidsleige
  • Kort vei til butikk og friluftsområde.

For å søke om tenester frå Løkevegen, må du ta kontakt med Tildelingskontoret via denne sida.