Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ei avdeling som ligg under eining Barn, familie og helse som koordinerer ulike helse- og omsorgstenester i Giske kommune.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

Søknader blir behandla etter helse- og omsorgstenestelova og i samråd med aktuelle omsorgseiningar. Ein kan pårekne svar på søknad innan fire veker. 

Oversikt over betalingssatsar i omsorg 2024

SKJEMA TIL INNSENDING VED INSTITUSJONSOPPHALD (gjeld Vigra omsorgssenter):

Oppgåve over inntektsforhold 2024 (PDF, 2 MB)

Orientering om eigendel for opphald i institusjon mv. 2024 (PDF, 2 MB)

 

Opningstider

Telefontid:

Måndag – torsdag: 12:30 15:00

Fredag: 10:00 – 11:30

Epost: tildelingsteamet@giske.kommune.no

Telefonnummer: 70188158