Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ei avdeling som ligg under eining Barn, familie og helse som koordinerer ulike helse- og omsorgstenester i Giske kommune.

Søknadsskjema for omsorgstenester (PDF, 167 kB)

Melding til koordinerande team  (PDF, 121 kB)

Søknader vert behandla etter helse- og omsorgstenestelova og i samråd med aktuelle omsorgseiningar. Ein kan pårekne svar på søknad innan 4 veker. 

Søknad om følgjekort her. (PDF, 109 kB)

Oversikt over betalingssatsar omsorg 2023 (PDF, 135 kB)

 

Opningstider

Telefontid:

Måndag – torsdag: 12:30 15:00

Fredag: 10:00 – 11:30

Epost: tildelingsteamet@giske.kommune.no

Telefonnummer: 70188158