Praktisk bistand

Kven kan få tilbodet?

Du må ha et særleg behov for praktisk hjelp i heimen grunna sjukdom, funksjonshemming eller alder.

Kva tilbyr vi?

Heimehjelp/reinhald etter vedtak i private heimar. Vi prøver å halde oss til fast avtalte dagar, men må innimellom gjere om på listene. Du vil då få beskjed. 

Den som tek imot hjelp må sørge for at der er tilgjengeleg reinhaldsutstyr og støvsuger.

 

Slik søkjer du:

Du søkjer om praktisk bistand ved å bruke