Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i kommuna skal sikre at personar med demens og deira pårørande vil få god utredning, oppfølgjing og eit godt tilpassa tenestetilbud. Hukommelseteamet (tidl.demensteamet) har tilhaldsstad i kjellaren i Vigra omsorgssenter og har kontortid annakvar mandag i oddetalsveker. 

Arbeidsoppgåvene våre:

 • Vi utfører heimebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
 • Vi gir råd og rettleiing knytta til diagnose, oppfølging og behandling til brukarar og pårørande
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tenester i kommuna og i spesialisthelsetjenesta
 • Vi samarbeider med fastlegar, heimetenesta m.fl

Kommuna har eige omsorgssenter tilrettelagt for personar med demens, Vigra omsorgssenter  og har fokus på kompetanseheving gjennom opplæringspakken Demens ABC.

Kven kan få tilbodet?

Alle som har ei bekymring knytta til demens, enten for eigen del, som pårørande eller som helsepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss. 

Oppfølging av pårørande

Vi tilbyr Pårørendeskule i samarbeid med Ålesund og omegn. Dette er eit kurstilbud til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom.  Hukommelsesteamet tilbyr og samtalegrupper for pårørande til personar med demens.

Nettsider og app

 • App: "Kunnskap om demens". Dette er ein gratis app som er laga av Aldring og helse. Den inneheld kunnskap, tips og gode råd for fagpersonar og pårørande. 
  Meir informasjon om appen.
  www.aldringoghelse.no/demens - nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
 • Demenslinjen - Tlf: 23 12 00 40
  Nasjonalforeninga for folkehelse har oppretta ei demenslinje som er eit tilbod som er ope for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og pårørande.
 • På www.helsenorge.no får du råd om korleis du som pårørande kan snakke om demens med den det gjeld. Du finn og informasjon og råd om symptomer, førebygging og hjelpetilbod til pårørande og personar med demens. Du får og vite meir om rettar og samtykkekompetanse.

Kontaktinformasjon

- Hukommelseteamet
E-post