Frittliggande omsorgsbustader

Giske kommune har tildelingrett på fleire omsorgsbustader på alle dei fire øyane i kommuna. Omsorgsboligane er praktisk innreia og tilrettelagt med alt på ei flate.

 

Bilete av omsorgsbustader på Vigra - Klikk for stort bilete

 

 

Søker skal ha ein samanhengande folkeregistrert butid i kommuna dei siste to åra med mindre særlige grunnar føreligg. Utenlandske statsborgarar må i tillegg ha lovleg opphald i landet.