Giske omsorgssenter

Bilete av bygg utvendig Giske omsorgssenter - Klikk for stort bilete

 

Omsorgssenteret opna våren 2012.

Avdelingane Signalen og Kølve tilbyr tenester til 11 + 8 heildøgns bokollektivplassar for menneske som treng hjelp til å ivareta omsorg og helsetenester for ei kortare eller lengre periode i livet. 

 

Bilete frå ei avdeling Giske omsorgssenter - Klikk for stort bilete

 

Rehabiliteringsavdelinga Storhornet har 8 rehabiliterings/korttidsplassar for opptrening og meistring av funksjonsreduksjon. 

Avdeling Fløyna har to palliative rom for omsorg i siste fase i livet.

Heimebasert omsorg, fysioterapi og kvardagsrehabiliteringa har også kontor på Giske omsorgssenter. I kjellaren finn ein institusjonskjøkkenet til Giske kommune, som mellom anna leverer middag til heimebuande og til dei ulike avdelingane. 

 

Bilete frå Storkjøkken Giske omsorgssenter - Klikk for stort bilete

Kart