Giske omsorgssenter

Klikk for stort bilete

Omsorgssenteret opna våren 2012.

Avdelingane Signalen og Kølve tilbyr tenester til 11 + 8 heildøgns bokollektivplassar for menneske som treng hjelp til å ivareta omsorg og helsetenester for ei kortare eller lengre periode i livet. Signalen har også 1 øyeblikkelig hjelp rom

Klikk for stort biletesignalen

Rehabiliteringsavdelinga Storhornet har 5 rehabiliterings/korttidsplassar for opptrening og meistring av funksjonsreduksjon. 

Avdeling Fløyna har to palliative rom for omsorg i siste fase i livet.

Avdeling Hustruhamna har 10 langtidsplassar.

Heimebasert omsorg, fysioterapi og kvardagsrehabiliteringa har også kontor på Giske omsorgssenter. I kjellaren finn ein institusjonskjøkkenet til Giske kommune, som mellom anna leverer middag til heimebuande og til dei ulike avdelingane. 

Klikk for stort biletekjøkken

Kart