Fastlege

Giske kommune har åtte fastlegar og ein turnuslege. Fastlegane har kontor ved Giske Legekontor på Ytterland.

Det er åtte fastlegar og ein turnuslege i kommunen.

Alle fastlegane har kontor ved Giske legekontor på Ytterland på Valderøya.

Fastlegane driv som sjølvstendig næringsdrivande med heimel for fastlegepraksis frå kommunen.
 

Telefon Giske legekontor: 701 88 500

Legekontoret har eigen heimeside: www.legekontoretgiske.no

 

For meir informasjon om fastlegeordninga sjå www.helsenorge.no/fastlege

Kart