Elektronisk kommunikasjon med legekontoret

 Du kan no kontakte legekontoret og fastlegen din elektronisk

Dette gjer du ved å logga deg inn på «Min helse» via nettstaden www.helsenoreg.no
Gå inn på https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen/hva-er-e-konsultasjon for meir informasjon om desse tenestene.
På nettstaden www.helsenoreg.no finn du også meir informasjon om legetenesta, pasientreiser, ulike tilstandar, rettigheiter med meir.