Tilskot til landbruket

Det ligg no føre utlysing av to type tilskot knytt til landbrukseigedomar:

hewa  

-Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket. Heimla i Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket.

     -Tilskot til drenering av jordbruksjord. Heimla i Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord.

Informasjon for begge tilskota finn ein på Landbruksdirektoratet si nettside, «landbruksdirektoratet.no». Her finn du Rundskriv og Forskrifter til tilskota, samt link til elektronisk søknadsskjema.

Kontakt gjerne underteikna for vidare informasjon.

Søknadsfristen er:  1. april 2021.

 

Nordre Sunnmøre landbrukskontor

Kårstein Haram

Rådgjevar, landbruk, 99311234.

karstein.haram@alesund.kommune.no

Viktige lenker

Ukraina