Tilskot i landbruket

Det er tid for å søkje tilskot til Drenering av jordbruksjord og Spesielle miljøtiltak i landbruket.

logo

For 2023 har Giske kommune fått tildelt desse rammene:

-Drenering av jordbruksjord:          kr. 200 000,-.

-Spesielle miljøtiltak i landbruket: kr. 150 000,-

Begge ordningane har første søknadsfrist 1. april. Skulle det blir midlar til overs, blir søknadane handsama etter kvart som dei kjem inn.

Informasjon, regelverk og søknadsskjema finn ein på «landbruksdirektoratet.no». Nordre Sunnmøre landbrukskontor vil bistå søkjar med ytterlegare hjelp i prosessen.

Kontaktperson på landbrukskontoret er;

Kårstein Haram, 99311234

karstein.haram@alesund.kommune.no