Søknad om løyve til akvakultur på land - Gjøsundneset, Nordnes Eiendom AS Vigra

Green Cycle AS har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om konsesjon for landbasert dyrking av makroalgar og søkjer no kommunen om løyve til å etablere og drive på Gjøsundneset, Nordnes Eiendom AS.

Meir informasjon om søknaden er lagt ut på Giske kommune sine internettsider, www.giske.kommune.no under kunngjeringar.

Merknader til søknaden skal sendast på e-post til: post@giske.kommune.no eller til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya. Merknadsfrist: 20.04.2019

Viktige lenker

Ukraina