Oppstart reguleringsplan – Storbakken

Komité for miljø og tekniske saker vedtok 06.09.2018 at de kan bli starta opp regulering av Storebakken til formål frittliggande og konentrert bustadbygging. Du finn kopi av annonse om oppstart i lenkja under. Annonsen er publisert i Øy-blikk 04.10.2018.

 

Offentlege dokument i saka finn du i arkivsak 16/731 i kommunen si innsynsløysing.

Merknadar skal sendast til Boligpartner AS v/Morten Moe, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar, innan 04.11.2018. Sjå elles annonse for andre kontaktmoglegheiter.

Viktige lenker

Ukraina