Møteinvitasjon - områdeplan Sætra og Gjøsund

Giske kommune inviterer med dette grunneigarar, bedrifter og andre interesserte til orienteringsmøte før arbeidet med områdeplan for Sætra/ Gjøsund starter opp:

Torsdag 28.6.2018 kl 1800 - 2000 i kommunestyresalen, Giske rådhus.

 

Sjå ytterlegare informasjon nedanfor.

Sjå kartvedlegg under.

Saksliste for møtet:

  • føremålet med områdeplanleggjing, områdeplan og reguleringsplan
  • politisk prosess for arbeidet
  • medverknad frå grunneigarar, bedrifter og interessenter i området
  • finansiering av arbeidet

Ein områdeplan skal leggje føringar for reguleringsplanar innan for området. Møtet er meint som eit informasjons- og drøftingsmøte før dei formelle prosessane starter. Kommunen håper derfor flest muleg finn interesse i å delta på møtet.

 

Marit E Larssen

Rådmann Giske kommune

 

Vedlegg: