Informasjonsmøte akvakultur, Oksebåsen V

Vi inviterer til eit informasjonsmøte om dispensasjonssøknad og akvakultur.

Mowi AS søkjer om dispensasjon frå arealdelen av Kommuneplanane i Giske og Haram kommuner.  Søknaden gjeld akvakulturlokalitet Oksebåsen V som ligg i Vigrafjorden.

Tid             :        Onsdag 20. mars 2019, kl 18:00 – 20:00
Stad           :        Kommunestyresalen, Giske Rådhus

Saksdokumenta er lagt ut på heimesida til kommunane (sjå under "Kunngjering" i Giske kommunens og Haram kommunes heimesidar ).

Møtet er ope for alle.

Enkel servering.

Vel møtt!

Kontaktinformasjon:

  • Postadresse: Mowi AS, Apotekergaten 9A, 6004 Ålesund
  • E-postadresse: arne.kvalvik@mowi.com eller mobil 99 22 49 94

Viktige lenker

Ukraina