Høyring – Museums- og kulturminneplan 2020-2030

Arbeidet med Giske kommune sin Museums- og kulturminneplan for 2020 – 2030 har pågått over fleire år. No er den klar for å leggast ut på høyring med frist 1. april.

 

Innspel til forslaget kan sendast skriftleg til post@giske.kommune.no eller Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya.

Høyringsfrist 1. april 2022

Vedlegg:

Museums og kulturminneplan 2020 - 2030 (PDF, 5 MB)

Kulturminner oversikt (PDF, 240 kB)

Kulturminner lokal verdi (PDF, 3 MB)