Høyring - Kvalitetsplan for oppvekst 2022 - 2025

Ny kvalitetsplan for oppvekst er no klar for å leggast ut på høyring med frist 27. oktober. Plana vil gjelde for 2022 - 2025. Overordna visjon for perioden: "Det var bra eg kom" - Å arbeide saman for eit inkluderande fellesskap.

Børge Sandnes    

Innspel til forslaget kan sendast skriftleg til post@giske.kommune.no eller Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya.

Høyringsfrist 27. oktober

Vedlegg:

Kvalitetsplan oppvekst Giske kommune 2022-2025 (PDF, 946 kB)