Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026

I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2023-2026, inkludert årsbudsjett for 2023, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 01.12.2022.

Kommunestyret skal behandle framlegget i møte 08.12.2022. Eventuelle merknadar må vere innkomne skriftleg til Giske kommune, post@giske.kommune.no, 02.12.2022.

Handlings- og økonomiplan
Tittel Publisert Høyringsfrist
Giske formannskap sitt framlegg - løyvingsoversikter drift og investering (PDF, 261 kB) 17.11.2022 01.12.2022
Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - kommunedirektøren sitt forslag 17.11.2022 01.12.2022