Framtidas helse og omsorgstenester

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.

hewa  

Høyringssvar kan sendast til:

post@giske.kommune.no

Saka Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 skal handsamast i Giske kommunestyre 16.juni 2022.