Folkemøte torsdag 21. april

 Korleis meiner du kommunen skal planlegge for utfordringane innan helse og omsorg dei neste 30 åra? Kvar skal omsorgsbustadane ligge i framtida? Kva er viktig å legge vekt på? Kom og sei di meining, det er viktig for oss!

 

 

Giske kommune inviterer innbyggjarane til folkemøte om framtidas helse og omsorgstenester.

Dato: 21. april kl 19.00 – 21.00

Stad: Giske rådhus, kommunestyresalen

Vi ønsker ditt bidrag og håpar at så mange som mogleg vil delta.

Vel møtt!