No kan du ta influensavaksina

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

  

No kan du ta influensavaksina

Denne og neste veke er det aldersgruppa 75 til 84 år som får vaksine. Dei blir kalla inn etter liste frå folkeregisteret.

 

No kan du ta influensavaksina

Arbeidet ned vaksinering går sakte, men sikkert framover.

 

No kan du ta influensavaksina

Ved utgangen av januar har 198 eldre innbyggarar fått første dose med vaksine, og i tillegg har 19 vaksinedoser gått til helsepersonell.

 

No kan du ta influensavaksina

Kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen opplyser at dei har kapasitet til å vaksinere 1000 personar i veka på legekontoret dersom dei får nok tilgang på vaksiner.

 

Kommunen førebur seg på koronavaksinering. Vi veit enno ikkje når og i kva mengde vi får vaksiner, men vi er budd på å starte vaksinering straks vaksina kjem. Vi kjem attende med meir informasjon straks vi veit meir. 

Ingen skal bestille time eller sette seg på venteliste for å få vaksinen.

Vi planlegg for å kalle inn dei aktuelle gruppene etter kvart som vi får vaksinane.