16-17- åringar får andre dose koronavaksine etter 12 veker

FHI har vurdert ny kunnskap om effekt og bivirkningar hos unge, og anbefalar at ungdommar født i 2004 og 2005 får dose 2 etter 12 veker.

 

Eit langt intervall mellom dosane gir den beste vaksineresponsen og vil vere viktig for langsiktig beskyttelse i denne gruppa.