Videovervaking av tunnelane

Ålesundstunnelane og Godøytunnelen vil no bli overvaka med video frå Vegtrafikksentralen.

 

Radar i EllingsøytunnelenFoto: Øystein Skare, Statens vegvesenVegtrafikksentralen-Region-midt-00107491Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen

- Vi følger med på aktiviteten døgnet rundt, og gjennom automatisk hendelsesdetektering vil vi raskt få varsel om det skjer noe uforutsett, sier Terje Sundfær, opplæring- og beredskapsansvarlig ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen Region midt.

Den radarbaserte detekteringsteknologien vil med høy nøyaktighet fortelle Vegtrafikksentralen om for eksempel kjøretøy som har stanset eller om det er en gjenstand i vegbanen. De vil også få varsel om det er fotgjengere i tunnelen, og trafikkoperatørene har muligheten til å skaffe seg rask oversikt ved en brann – uavhengig av siktforholdene.

- Gjennom radarbilder kan vi ved brann eller røykutvikling se hvor kjøretøyet befinner seg og om det går folk i røyken. Vi kan overføre bildene direkte til 110-sentralen, sammen med informasjon om hvor det er folk og kjøretøy, sier Sundfær.

Les mer: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelermidt/nyhetsarkiv/godoy-og-alesundstunnelene-blir-tryggere-med-ny-teknologi