Vassledningsbrot på Vigra Fredag 2 Sept Kl 16.

Teknisk vakt i Giske kommune har fått melding om eit vassleidningsbrot på Synes i krysset Hamnevegen/ Kyrkjevegen Fredag ettermiddag.

   

Vassleidningsbrotet vil særlig påverke områda ved Synes byggefelt som vil være uten vatn til skaden er utbetra ut på kvelden fredag.

Beredskapsvakta til Giske kommune er på staden og har starta feilsøking og utbetring av brotet på hovedleidninga. Det antas at vatnet vil være tilbake omlag klokka 23, men ved uforutsette problem kan slik arbeid ta noke lengre tid.