Vassavstenging i områda Karenhaugen, Skjongskaret, Skjongstranda til Trollhaugane Onsdag 30.11.22 frå klokka 08:30

Giske kommune må legge om hoved vassleidningar i eit større område og omlag 550 personar vil bli utan vatten frå klokka 08:30 onsdags morgen 30.11.2022 og ut dagen.

For fleire opplysningar så kan dykk sjå varselet og kartet  som er sendt til dei berørte boligane.