Varslingsprøve 11. januar - The Civil Defence will test air raid sirens on 11 January

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet
Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.


Flyalarmene
Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

 

Informasjon på engelsk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar-_engelsk (PDF, 53 kB)

Informasjon på amharisk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_amharisk (PDF, 39 kB)

Informasjon på arabisk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_arabisk (PDF, 208 kB)

Informasjon på dari: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_dari (PDF, 96 kB)

Informasjon på kurmanji: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar-_kurmanji (PDF, 92 kB)

Informasjon på oromo: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar-_oromo (PDF, 55 kB)

Informasjon på pashto: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_pashto (PDF, 97 kB)

Informasjon på russisk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar-_russisk (PDF, 83 kB)

Informasjon på somalisk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_somalisk (PDF, 53 kB)

Informasjon på tigrinja: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_tigrinja (PDF, 104 kB)

Informasjon på tyrkisk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_tyrkisk (PDF, 83 kB)

Informasjon på ukrainsk: Sivilforsvaret_tester_flyalarmene_11._januar_-_ukrainsk (PDF, 89 kB)