Varsel om arbeid i Valderøytunnelen

I samband med utskifting av 38 vifter blir det kolonnekøyring dei neste to vekene i begge retningar mellom kl. 21.00-kl. 24.00. Det blir enkel kolonne i tidspunktet mellom klokka 24.00 til kl. 06.00. 

Det blir kolonnekøyring på kveldstid dei neste to vekene.

Det er Kraftmontasje AS som er utførande entreprenør for desse arbeida.

Arbeidsvarslingsplan nr: APV2023521-T1

Statens vegvesen oppmoder dei varsla etatane om å vise ekstra merksemd forbi arbeidsområda, då ein del av arbeidet består av tunge løft.

Ta alltid kontakt med trafikkdirigenten ved utrykning, slik ein kan forebygge uønska hendingar.

Utfyllande opplysningar om stedsansvareg, kan ein få ved å henvende seg til Kraftmontasje AS.