Vanleg skule for ungdomsskuleelevar fredag

Det er meldt om svakare vindkast og anna vindretning i morgon.

Etter dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune har beredskaspleiinga i Giske kommune vurdert det slik at ungdomsskuleelevane har opplæringa si på skulen igjen i morgon, fredag 14.01.2022.

Giske ungdomsskule.