Vaksine mot sesonginfluensa

Vaksina er tilgjengeleg ved Giske legekontor.

Kontakt legekontoret per telefon 701 88 500 eller ved å senda SMS til 2097. Start meldinga med GISKE, skriv så namn, fødselsdato og kva det gjeld.

Desse personane er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

  • Alle som har fylt 65 år
  • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
  • Gravide frå 12. uke i svangerskapet
  • Helsepersonell med pasientkontakt
  • Barn og vaksne med kronisk sjukdom

Sjå faktaark om vaksine til risikogrupper.