UKM 2023 - klar for påmelding!

UKM 2023 vert arrangert 11. mars. Meld deg på!

UKM 2023 er ei forestilling som kvart år samlar born og unge med interesse og talent innan ulike kulturelle felt.
Alle som har lyst til å vere med, enten backstage eller på scena, er hjarteleg velkomne!

Synge, spele, danse, breake, stand-up, lese dikt, stille ut teikning, maleri eller foto – moglegheitene er uendelege!

Alle i skulealder er velkomne til å melde seg på, fristen for påmelding er 15. februar.

Meld deg på i denne lenken: https://ukm.no/giske/